شبکه های اجتماعی
اطلاعیه ها

پست های ویژه

Beethoven- Piano Sonatas Nos. 1

برچسب

Wilhelm Backhaus – Beethoven- Piano Sonatas Nos. 1, 2, 3 & 4 (Stereo Version) (24Bit MQA)

 

!  Artist(s) : Wilhelm Backhaus

!  Album : Beethoven- Piano Sonatas Nos. 1, 2, 3 & 4 (Stereo Version)

!  Genre : Classical

!  Codec : Flac 24 Bit MQA

!  Frequency : 48000 Hz

!  Duration : 01:17:16

!  Release Date : August 7, 2001

!  Track(s) : 16

ادامه نوشته