شبکه های اجتماعی
اطلاعیه ها

پست های ویژه

2Pac

برچسب

دانلود آلبوم ۲Pac – Greatest Hits

210 بازدید 15 سپتامبر 2020 AryaB بدون دیدگاه Rap, موزیک

دانلود آلبوم ۲Pac – Greatest Hits

دانلود آلبوم 2Pac - Greatest Hits

!  Artist(s) : 2Pac

!  Album : Greatest Hits

!  Genre : Rap

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 01:54:55

!  Release Date : November 24, 1998

!  Track(s) : 25

ادامه نوشته

دانلود آلبوم ۲Pac – Until The End Of Time

278 بازدید 13 می 2020 AryaB بدون دیدگاه Hip Hop, موزیک

۲Pac – Until The End Of Time

 

!  Artist(s) : 2Pac

!  Album : Until The End Of Time

!  Genre : Hip-Hop

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 02:04:21

!  Release Date : March 27, 2001

!  Track(s) : 29

ادامه نوشته

دانلود آلبوم ۲Pac – Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z…

267 بازدید 13 می 2020 AryaB بدون دیدگاه Hip Hop, موزیک

۲Pac – Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z…

 

!  Artist(s) : 2Pac

!  Album : Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z…

!  Genre : Hip-Hop

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 01:04:04

!  Release Date : February 16, 1993

!  Track(s) : 16

ادامه نوشته

دانلود آلبوم ۲Pac – Pac’s Life

288 بازدید 13 می 2020 AryaB بدون دیدگاه Hip Hop, موزیک

۲Pac – Pac’s Life

 

!  Artist(s) : 2Pac

!  Album : Pac’s Life

!  Genre : Hip-Hop

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 01:00:59

!  Release Date : November 21, 2006

!  Track(s) : 14

ادامه نوشته

دانلود آلبوم ۲Pac – Loyal To The Game

274 بازدید 13 می 2020 AryaB بدون دیدگاه Hip Hop, موزیک

۲Pac – Loyal To The Game

 

!  Artist(s) : 2Pac

!  Album : Loyal To The Game

!  Genre : Hip-Hop

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 01:05:02

!  Release Date : December 14, 2004

!  Track(s) : 17

ادامه نوشته

دانلود آلبوم ۲Pac – Live At The House Of Blues

225 بازدید 13 می 2020 AryaB بدون دیدگاه Hip Hop, موزیک

۲Pac – Live At The House Of Blues

 

!  Artist(s) : 2Pac

!  Album : Live At The House Of Blues

!  Genre : Hip-Hop

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 01:19:51

!  Release Date : October 3, 2005

!  Track(s) : 25

ادامه نوشته

دانلود آلبوم ۲Pac – Live (2005 Reissue)

235 بازدید 13 می 2020 AryaB بدون دیدگاه Hip Hop, موزیک

۲Pac – Live (2005 Reissue)

 

!  Artist(s) : 2Pac

!  Album : Live (2005 Reissue)

!  Genre : Hip-Hop

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:43:33

!  Release Date : August 10, 2004

!  Track(s) : 13

ادامه نوشته

دانلود آلبوم ۲Pac – Better Dayz

301 بازدید 13 می 2020 AryaB بدون دیدگاه Hip Hop, موزیک

۲Pac – Better Dayz

 

!  Artist(s) : 2Pac

!  Album : Better Dayz

!  Genre : Hip-Hop

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 01:52:50

!  Release Date : November 26, 2002

!  Track(s) : 27

ادامه نوشته

دانلود آلبوم ۲Pac – 2niversal

476 بازدید 4 آوریل 2020 AryaB بدون دیدگاه Hip Hop, Rap, موزیک

۲Pac – 2niversal

 

!  Artist(s) : 2Pac

!  Album : 2niversal

!  Genre : Hip-Hop, Rap

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 01:10:36

!  Release Date : April 3, 2020

!  Track(s) : 16

ادامه نوشته

دانلود آلبوم ۲Pac – 2Pacalypse Now

574 بازدید 30 ژانویه 2020 AryaB بدون دیدگاه Hip Hop, موزیک

۲Pac – 2Pacalypse Now

 

!  Artist(s) : 2Pac

!  Album : 2Pacalypse Now

!  Genre : Hip-Hop

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:55:04

!  Release Date : November 12, 1991

!  Track(s) : 13

ادامه نوشته

دانلود آلبوم ۲Pac – All Eyez On Me

2112 بازدید 30 ژانویه 2020 AryaB بدون دیدگاه Hip Hop, موزیک

۲Pac – All Eyez On Me

 

!  Artist(s) : 2Pac

!  Album : All Eyez On Me

!  Genre : Hip-Hop

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 02:12:23

!  Release Date : February 13, 1996

!  Track(s) : 27

ادامه نوشته

دانلود آلبوم ۲Pac – Me Against The World

312 بازدید 30 ژانویه 2020 AryaB بدون دیدگاه Hip Hop, موزیک

۲Pac – Me Against The World

 

!  Artist(s) : 2Pac

!  Album : Me Against The World

!  Genre : Hip-Hop

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 01:06:04

!  Release Date : March 14, 1995

!  Track(s) : 15

ادامه نوشته

دانلود آلبوم ۲Pac – R U Still Down

343 بازدید 27 ژانویه 2020 AryaB بدون دیدگاه Hip Hop, موزیک

۲Pac – R U Still Down

 

!  Artist(s) : 2Pac

!  Album : R U Still Down

!  Genre : Hip-Hop

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 01:42:43

!  Release Date : November 25, 1997

!  Track(s) : 26

ادامه نوشته