شبکه های اجتماعی
اطلاعیه ها

Progressive Rock 

دسته بندی

دانلود آلبوم Pink Floyd – Animals (24Bit Stereo)

آلبوم درخواستی
72 بازدید 9 می 2021 AryaB ۱ دیدگاه Progressive Rock 

دانلود آلبوم Pink Floyd – Animals (24Bit Stereo)

دانلود آلبوم Pink Floyd - Animals (24Bit Stereo)

!  Artist(s) : Pink Floyd

!  Album : Animals

!  Genre : Progressive Rock

!  Codec : Flac 24 Bit Stereo

!  Frequency : 96000 Hz

!  Duration : 00:41:45

!  Release Date : January 21, 1977

!  Track(s) : 5

!  Status : Premium Users

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Pet Shop Boys – Discovery (Live in Rio 1994) (2021 Remaster)

آلبوم
55 بازدید 2 می 2021 AryaB بدون دیدگاه Progressive Rock 

دانلود آلبوم Pet Shop Boys – Discovery (Live in Rio 1994) (2021 Remaster)

دانلود آلبوم Pet Shop Boys - Discovery (Live in Rio 1994) (2021 Remaster)

!  Artist(s) : Pet Shop Boys

!  Album : Discovery (Live in Rio 1994) (2021 Remaster)

!  Genre : Progressive Rock

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 01:33:18

!  Release Date : April 30, 2021

!  Track(s) : 21

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Pink Floyd – Meddle (24Bit Surround)

آلبوم
79 بازدید 2 آوریل 2021 AryaB بدون دیدگاه Progressive Rock 

دانلود آلبوم Pink Floyd – Meddle (24Bit Surround)

دانلود آلبوم Pink Floyd - Meddle (24Bit Surround)

!  Artist(s) : Pink Floyd

!  Album : Meddle

!  Genre : Progressive Rock

!  Codec : Flac 24 Bit Surround

!  Audio Channels : 6

!  Frequency : 96000 Hz

!  Duration : 00:46:49

!  Release Date : October 31, 1971

!  Track(s) : 6

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Pink Floyd – The Later Years 1987-2019 (Six Blu-Rays) (24Bit Stereo)

آلبوم درخواستی
185 بازدید 31 ژانویه 2021 AryaB ۱ دیدگاه Progressive Rock 

دانلود آلبوم Pink Floyd – The Later Years 1987-2019 (Six Blu-Rays) (24Bit Stereo)

دانلود آلبوم Pink Floyd - The Later Years 1987-2019 (Six Blu-Rays) (24Bit Stereo)

!  Artist(s) : Pink Floyd

!  Album : The Later Years 1987-2019 (Six Blu-Rays)

!  Genre : Progressive Rock

!  Codec : Flac 24 Bit Stereo

!  Frequency : 96000 Hz

!  Duration : 08:58:11

!  Release Date : 2019

!  Track(s) : 88

ادامه نوشته

دانلود آلبوم David Gilmour – Live at Pompeii (24Bit Stereo)

آلبوم درخواستی
242 بازدید 31 ژانویه 2021 AryaB ۱ دیدگاه Progressive Rock 

دانلود آلبوم David Gilmour – Live at Pompeii (24Bit Stereo)

دانلود آلبوم David Gilmour - Live at Pompeii (24Bit Stereo)

!  Artist(s) : David Gilmour

!  Album : Live at Pompeii

!  Genre : Progressive Rock

!  Codec : Flac 24 Bit Stereo

!  Frequency : 96000 Hz

!  Duration : 03:37:41

!  Release Date : September 29, 2017

!  Track(s) : 33

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Richard Wright – Wet Dream

آلبوم درخواستی
168 بازدید 28 دسامبر 2020 AryaB ۱ دیدگاه Progressive Rock 

دانلود آلبوم Richard Wright – Wet Dream

دانلود آلبوم Richard Wright - Wet Dream

!  Artist(s) : Richard Wright

!  Album : Wet Dream

!  Genre : Progressive Rock

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:43:36

!  Release Date : September 15, 1978

!  Track(s) : 10

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

دانلود آلبوم OSI – Blood

آلبوم درخواستی
134 بازدید 23 دسامبر 2020 AryaB بدون دیدگاه Progressive Rock 

دانلود آلبوم OSI – Blood

دانلود آلبوم OSI - Blood

!  Artist(s) : OSI

!  Album : Blood

!  Genre : Progressive Rock

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 01:08:47

!  Release Date : April 27, 2009

!  Track(s) : 12

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

Pink Floyd – The Division Bell (2014, 20th Anniversary Edition) (24Bit Surround)

آلبوم
فیلم ویژه
436 بازدید 27 نوامبر 2020 AryaB ۳ دیدگاه Progressive Rock 

دانلود آلبوم Pink Floyd – The Division Bell (2014, 20th Anniversary Edition) (24Bit Surround)

Pink Floyd - The Division Bell (2014, 20th Anniversary Edition) (24Bit Surround)

!  Artist(s) : Pink Floyd

!  Album : The Division Bell (2014, 20th Anniversary Edition)

!  Genre : Progressive Rock

!  Codec : Flac 24 Bit Surround

!  Audio Channels : 6

!  Frequency : 96000 Hz

!  Duration : 01:06:28

!  Release Date : 2014

!  Track(s) : 11

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Jethro Tull – Thick As A Brick

آلبوم
119 بازدید 9 نوامبر 2020 AryaB بدون دیدگاه Progressive Rock 

دانلود آلبوم Jethro Tull – Thick As A Brick

دانلود آلبوم Jethro Tull - Thick As A Brick

!  Artist(s) : Jethro Tull

!  Album : Thick As A Brick

!  Genre : Progressive Rock

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:43:36

!  Release Date : March 10, 1972

!  Track(s) : 1

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Jethro Tull – Aqualung

آلبوم درخواستی
881 بازدید 8 نوامبر 2020 AryaB بدون دیدگاه Progressive Rock 

دانلود آلبوم Jethro Tull – Aqualung

دانلود آلبوم Jethro Tull - Aqualung

!  Artist(s) : Jethro Tull

!  Album : Aqualung

!  Genre : rogressive rock

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 01:35:12

!  Release Date : March 19, 1971

!  Track(s) : 27

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Genesis – Invisible Touch

آلبوم درخواستی
117 بازدید 17 اکتبر 2020 AryaB بدون دیدگاه Progressive Rock 

دانلود آلبوم Genesis – Invisible Touch

دانلود آلبوم Genesis - Invisible Touch

!  Artist(s) : Genesis

!  Album : Invisible Touch

!  Genre : Progressive Rock

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:45:37

!  Release Date : June 6, 1986

!  Track(s) : 9

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Riverside – Second Life Syndrome

آلبوم درخواستی
245 بازدید 17 اکتبر 2020 AryaB بدون دیدگاه Progressive Rock 

دانلود آلبوم Riverside – Second Life Syndrome

دانلود آلبوم Riverside - Second Life Syndrome

!  Artist(s) : Riverside

!  Album : Second Life Syndrome

!  Genre : Progressive rock

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 01:03:39

!  Release Date : October 31, 2005

!  Track(s) : 9

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Genesis – Genesis

آلبوم درخواستی
90 بازدید 17 اکتبر 2020 AryaB بدون دیدگاه Progressive Rock 

دانلود آلبوم Genesis – Genesis

دانلود آلبوم Genesis - Genesis

!  Artist(s) : Genesis

!  Album : Genesis

!  Genre : Progressive Rock

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:45:55

!  Release Date : October 3, 1983

!  Track(s) : 9

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Dream Theater – A Dramatic Turn Of Events

آلبوم
129 بازدید 7 اکتبر 2020 AryaB بدون دیدگاه Progressive Rock 

دانلود آلبوم Dream Theater – A Dramatic Turn Of Events

دانلود آلبوم Dream Theater - A Dramatic Turn Of Events

!  Artist(s) : Dream Theater

!  Album : A Dramatic Turn Of Events

!  Genre : Progressive Rock

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 01:17:05

!  Release Date : September 12, 2011

!  Track(s) : 9

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Dream Theater – Awake

آلبوم
169 بازدید 7 اکتبر 2020 AryaB بدون دیدگاه Progressive Rock 

دانلود آلبوم Dream Theater – Awake

دانلود آلبوم Dream Theater - Awake

!  Artist(s) : Dream Theater

!  Album : Awake

!  Genre : Progressive Rock

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 01:14:59

!  Release Date : October 4, 1994

!  Track(s) : 11

ادامه نوشته