شبکه های اجتماعی
اطلاعیه ها

Country

دسته بندی

دانلود آلبوم Emmylou Harris – Hard Bargain

آلبوم
5 بازدید 29 می 2020 AryaB بدون دیدگاه Country, Folk, موزیک

Emmylou Harris – Hard Bargain

 

!  Artist(s) : Emmylou Harris

!  Album : Hard Bargain

!  Genre : Country & Folk

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:53:03

!  Release Date : April 26, 2011

!  Track(s) : 13

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Kip Moore – Wild World

آلبوم
25 بازدید 29 می 2020 AryaB بدون دیدگاه Country, موزیک

Kip Moore – Wild World

 

!  Artist(s) : Kip Moore

!  Album : Wild World

!  Genre : Country

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:48:14

!  Release Date : May 29, 2020

!  Track(s) : 13

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Tessy Lou Williams – Tessy Lou Williams

آلبوم
30 بازدید 22 می 2020 AryaB بدون دیدگاه Country, موزیک

Tessy Lou Williams – Tessy Lou Williams

 

!  Artist(s) : Tessy Lou Williams

!  Album : Tessy Lou Williams

!  Genre : Country

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:35:19

!  Release Date : May 22, 2020

!  Track(s) : 10

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Florida Georgia Line – 6-Pack (24Bit MQA)

آلبوم
23 بازدید 22 می 2020 AryaB بدون دیدگاه Country, موزیک

Florida Georgia Line – 6-Pack (24Bit MQA)

 

!  Artist(s) : Florida Georgia Line

!  Album : 6-Pack

!  Genre : Country

!  Codec : Flac 24 Bit MQA

!  Frequency : 48000 Hz

!  Duration : 00:17:29

!  Release Date : May 22, 2020

!  Track(s) : 6

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Sara Evans – Copy That

آلبوم
56 بازدید 15 می 2020 AryaB بدون دیدگاه Country, موزیک

Sara Evans – Copy That

 

!  Artist(s) : Sara Evans

!  Album : Copy That

!  Genre : Country

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:53:32

!  Release Date : May 15, 2020

!  Track(s) : 13

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Florida Georgia Line – Dig Your Roots (24Bit Stereo)

آلبوم
54 بازدید 8 می 2020 AryaB بدون دیدگاه Country, موزیک

Florida Georgia Line – Dig Your Roots (24Bit Stereo)

 

!  Artist(s) : Florida Georgia Line

!  Album : Dig Your Roots

!  Genre : Country

!  Codec : Flac 24 Bit Stereo

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:50:14

!  Release Date : May 8, 2020

!  Track(s) : 15

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Hot Country Knights – The K Is Silent

آلبوم
53 بازدید 1 می 2020 AryaB بدون دیدگاه Country, موزیک

Hot Country Knights – The K Is Silent

 

!  Artist(s) : Hot Country Knights

!  Album : The K Is Silent

!  Genre : Country

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:36:53

!  Release Date : May 1, 2020

!  Track(s) : 10

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Kenny Chesney – Here And Now

آلبوم
70 بازدید 1 می 2020 AryaB بدون دیدگاه Country, موزیک

Kenny Chesney – Here And Now

 

!  Artist(s) : Kenny Chesney

!  Album : Here And Now

!  Genre : Country

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:41:05

!  Release Date : May 1, 2020

!  Track(s) : 12

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Brandy Clark – Your Life is a Record (24Bit Stereo)

آلبوم درخواستی
74 بازدید 25 آوریل 2020 AryaB بدون دیدگاه Country, موزیک

Brandy Clark – Your Life is a Record (24Bit Stereo)

 

!  Artist(s) : Brandy Clark

!  Album : Your Life is a Record

!  Genre : Country

!  Codec : Flac 24 Bit Stereo

!  Frequency : 48000 Hz

!  Duration : 00:39:12

!  Release Date : Brandy Clark

!  Track(s) : 11

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Rumer – Nashville Tears (24Bit Stereo)

آلبوم
60 بازدید 23 آوریل 2020 AryaB بدون دیدگاه Country, موزیک

Rumer – Nashville Tears (24Bit Stereo)

 

!  Artist(s) : Rumer

!  Album : Nashville Tears

!  Genre : Country

!  Codec : Flac 24 Bit Stereo

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 01:00:25

!  Release Date : April 24, 2020

!  Track(s) : 15

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Shania Twain – Up (Red and Green Versions) (24Bit Stereo)

آلبوم درخواستی
40 بازدید 23 آوریل 2020 AryaB بدون دیدگاه Country, موزیک

Shania Twain – Up (Red and Green Versions) (24Bit Stereo)

 

!  Artist(s) : Shania Twain

!  Album : Up (Red and Green Versions)

!  Genre : Country

!  Codec : Flac 24 Bit Stereo

!  Frequency : 96000 Hz

!  Duration : 02:25:47

!  Release Date : November 19, 2002

!  Track(s) : 38

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Shania Twain – The Woman In Me (24Bit Stereo)

آلبوم درخواستی
36 بازدید 23 آوریل 2020 AryaB بدون دیدگاه Country, موزیک

Shania Twain – The Woman In Me (24Bit Stereo)

 

!  Artist(s) : Shania Twain

!  Album : The Woman In Me

!  Genre : Country

!  Codec : Flac 24 Bit Stereo

!  Frequency : 96000 Hz

!  Duration : 00:48:12

!  Release Date : February 7, 1995

!  Track(s) : 12

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Shania Twain – Shania Twain (24Bit Stereo)

آلبوم درخواستی
41 بازدید 23 آوریل 2020 AryaB ۲ دیدگاه Country, موزیک

Shania Twain – Shania Twain (24Bit Stereo)

 

!  Artist(s) : Shania Twain

!  Album : Shania Twain

!  Genre : Country

!  Codec : Flac 24 Bit Stereo

!  Frequency : 96000 Hz

!  Duration : 00:30:50

!  Release Date : April 20, 1993

!  Track(s) : 10

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Shania Twain – Now (24Bit Stereo)

آلبوم درخواستی
41 بازدید 23 آوریل 2020 AryaB ۲ دیدگاه Country, موزیک

Shania Twain – Now (24Bit Stereo)

 

!  Artist(s) : Shania Twain

!  Album : Now

!  Genre : Country

!  Codec : Flac 24 Bit Stereo

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:56:23

!  Release Date : September 29, 2017

!  Track(s) : 16

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Shania Twain – Come On Over (International Edition) (24Bit Stereo)

آلبوم درخواستی
33 بازدید 23 آوریل 2020 AryaB بدون دیدگاه Country, موزیک

Shania Twain – Come On Over (International Edition) (24Bit Stereo)

 

!  Artist(s) : Shania Twain

!  Album : Come On Over (International Edition)

!  Genre : Country

!  Codec : Flac 24 Bit Stereo

!  Frequency : 96000 Hz

!  Duration : 01:00:20

!  Release Date : November 4, 1997

!  Track(s) : 16

ادامه نوشته