شبکه های اجتماعی
اطلاعیه ها

دانلود فول آلبوم Tracy Chapman کیفیت Flac

فول آلبوم
123 بازدید 6 آوریل 2020 AryaB ۲ دیدگاه Tracy Chapman, فول آلبوم

دانلود فول آلبوم Tracy Chapman کیفیت Flac

 

! Artist(s) : Tracy Chapman

! Albums : 9

! Years of Release : 1988 – 2008

! Genre : Folk, Pop, Blues

! Artworks Included In FLAC .Zip Files

 

 

 

 

 

 

Albums List :

 

Tracy Chapman – Tracy Chapman 1988

۰۱ – Tracy Chapman : Talkin’ Bout A Revolution (02:42) (856 Kbps)

۰۲ – Tracy Chapman : Fast Car (04:59) (793 Kbps)

۰۳ – Tracy Chapman : Across The Lines (03:21) (718 Kbps)

۰۴ – Tracy Chapman : Behind The Wall (01:51) (518 Kbps)

۰۵ – Tracy Chapman : Baby Can I Hold You (03:14) (803 Kbps)

۰۶ – Tracy Chapman : Mountains O’ Things (04:40) (811 Kbps)

۰۷ – Tracy Chapman : She’s Got Her Ticket (03:55) (834 Kbps)

۰۸ – Tracy Chapman : Why (02:07) (890 Kbps)

۰۹ – Tracy Chapman : For My Lover (03:14) (853 Kbps)

۱۰ – Tracy Chapman : If Not Now (03:02) (718 Kbps)

۱۱ – Tracy Chapman : For You (03:10) (527 Kbps)

 

 Download Album In Flac 16 – bit    

 Download Album In Mp3 320 – Kbps  

 

—————————————————————–

 

Crossroads – Tracy Chapman 1989

۰۱ – Tracy Chapman : Crossroads (04:14) (791 Kbps)

۰۲ – Tracy Chapman : Bridges (05:26) (627 Kbps)

۰۳ – Tracy Chapman : Freedom Now (04:04) (903 Kbps)

۰۴ – Tracy Chapman : Material World (03:03) (759 Kbps)

۰۵ – Tracy Chapman : Be Careful Of My Heart (04:40) (561 Kbps)

۰۶ – Tracy Chapman : Subcity (05:13) (845 Kbps)

۰۷ – Tracy Chapman : Born To Fight (02:47) (867 Kbps)

۰۸ – Tracy Chapman : A Hundred Years (04:21) (780 Kbps)

۰۹ – Tracy Chapman : This Time (03:43) (612 Kbps)

۱۰ – Tracy Chapman : All That You Have Is Your Soul (05:16) (618 Kbps)

 

 Download Album In Flac 16 – bit    

 Download Album In Mp3 320 – Kbps  

 

—————————————————————–

 

Matters Of The Heart – Tracy Chapman 1992

۰۱ – Tracy Chapman : Bang Bang Bang (04:26) (826 Kbps)

۰۲ – Tracy Chapman : So (03:30) (875 Kbps)

۰۳ – Tracy Chapman : I Used To Be A Sailor (04:01) (871 Kbps)

۰۴ – Tracy Chapman : The Love That You Had (04:14) (735 Kbps)

۰۵ – Tracy Chapman : Woman’s Work (02:06) (713 Kbps)

۰۶ – Tracy Chapman : If These Are The Things (04:44) (793 Kbps)

۰۷ – Tracy Chapman : Short Supply (04:27) (911 Kbps)

۰۸ – Tracy Chapman : Dreaming On A World (05:06) (927 Kbps)

۰۹ – Tracy Chapman : Open Arms (04:38) (911 Kbps)

۱۰ – Tracy Chapman : Matters Of The Heart (06:59) (793 Kbps)

 

 Download Album In Flac 16 – bit    

 Download Album In Mp3 320 – Kbps  

 

—————————————————————–

 

New Beginning – Tracy Chapman 1995

۰۱ – Tracy Chapman : Heaven’s Here On Earth (05:25) (797 Kbps)

۰۲ – Tracy Chapman : New Beginning (05:34) (839 Kbps)

۰۳ – Tracy Chapman : Smoke and Ashes (06:41) (874 Kbps)

۰۴ – Tracy Chapman : Cold Feet (05:42) (721 Kbps)

۰۵ – Tracy Chapman : At This Point In My Life (05:10) (706 Kbps)

۰۶ – Tracy Chapman : The Promise (05:27) (672 Kbps)

۰۷ – Tracy Chapman : The Rape Of The World (07:09) (669 Kbps)

۰۸ – Tracy Chapman : Tell It Like It Is (06:06) (862 Kbps)

۰۹ – Tracy Chapman : Give Me One Reason (04:30) (789 Kbps)

۱۰ – Tracy Chapman : Remember The Tinman (05:46) (675 Kbps)

۱۱ – Tracy Chapman : I’m Ready (07:09) (699 Kbps)

 

 Download Album In Flac 16 – bit    

 Download Album In Mp3 320 – Kbps  

 

—————————————————————–

 

Telling Stories – Tracy Chapman 2000

۰۱ – Tracy Chapman : Telling Stories (03:59) (892 Kbps)

۰۲ – Tracy Chapman : Less Than Stranger (03:21) (892 Kbps)

۰۳ – Tracy Chapman : Speak The World (04:13) (928 Kbps)

۰۴ – Tracy Chapman : It’s OK (04:01) (889 Kbps)

۰۵ – Tracy Chapman : Wedding Song (04:37) (895 Kbps)

۰۶ – Tracy Chapman : Unsung Psalm (04:21) (755 Kbps)

۰۷ – Tracy Chapman : Nothing Yet (03:23) (794 Kbps)

۰۸ – Tracy Chapman : Paper And Ink (04:53) (849 Kbps)

۰۹ – Tracy Chapman : Devotion (02:49) (727 Kbps)

۱۰ – Tracy Chapman : The Only One (03:09) (713 Kbps)

۱۱ – Tracy Chapman : First Try (03:31) (724 Kbps)

 

 Download Album In Flac 16 – bit    

 Download Album In Mp3 320 – Kbps  

 

—————————————————————–

 

Collection – Tracy Chapman 2001

۰۱ – Tracy Chapman : Fast Car (05:00) (799 Kbps)

۰۲ – Tracy Chapman : Subcity (05:14) (860 Kbps)

۰۳ – Tracy Chapman : Baby Can I Hold You (03:16) (802 Kbps)

۰۴ – Tracy Chapman : The Promise (05:29) (669 Kbps)

۰۵ – Tracy Chapman : I’m Ready (04:57) (788 Kbps)

۰۶ – Tracy Chapman : Crossroads (04:14) (823 Kbps)

۰۷ – Tracy Chapman : Bang Bang Bang (04:24) (854 Kbps)

۰۸ – Tracy Chapman : Telling Stories (04:00) (883 Kbps)

۰۹ – Tracy Chapman : Smoke And Ashes (06:40) (880 Kbps)

۱۰ – Tracy Chapman : Speak the Word (04:14) (913 Kbps)

۱۱ – Tracy Chapman : Wedding Song (04:38) (881 Kbps)

۱۲ – Tracy Chapman : Open Arms (04:36) (905 Kbps)

۱۳ – Tracy Chapman : Give Me One Reason (04:31) (783 Kbps)

۱۴ – Tracy Chapman : Talkin’ Bout A Revolution (02:42) (903 Kbps)

۱۵ – Tracy Chapman : She’s Got Her Ticket (03:58) (832 Kbps)

۱۶ – Tracy Chapman : All That You Have Is Your Soul (05:17) (623 Kbps)

 

 Download Album In Flac 16 – bit    

 Download Album In Mp3 320 – Kbps  

 

—————————————————————–

 

Let It Rain – Tracy Chapman 2002

۰۱ – Tracy Chapman : Let it Rain (03:41) (739 Kbps)

۰۲ – Tracy Chapman : Another Sun (03:12) (753 Kbps)

۰۳ – Tracy Chapman : You’re the One (03:08) (863 Kbps)

۰۴ – Tracy Chapman : In the Dark (05:00) (727 Kbps)

۰۵ – Tracy Chapman : Almost (03:49) (900 Kbps)

۰۶ – Tracy Chapman : Hard Wired (03:38) (751 Kbps)

۰۷ – Tracy Chapman : Say Hallelujah (02:09) (826 Kbps)

۰۸ – Tracy Chapman : Broken (04:23) (827 Kbps)

۰۹ – Tracy Chapman : Happy (03:59) (697 Kbps)

۱۰ – Tracy Chapman : Goodbye (02:30) (658 Kbps)

۱۱ – Tracy Chapman : Over in Love (Instrumental) (01:41) (566 Kbps)

۱۲ – Tracy Chapman : I am Yours (03:30) (708 Kbps)

 

 Download Album In Flac 16 – bit    

 Download Album In Mp3 320 – Kbps  

 

—————————————————————–

 

Where You Live – Tracy Chapman 2005

۰۱ – Tracy Chapman : Change (05:07) (822 Kbps)

۰۲ – Tracy Chapman : Talk To You (04:28) (738 Kbps)

۰۳ – Tracy Chapman : 3,000 Miles (05:58) (703 Kbps)

۰۴ – Tracy Chapman : Going Back (05:23) (724 Kbps)

۰۵ – Tracy Chapman : Don’t Dwell (03:23) (676 Kbps)

۰۶ – Tracy Chapman : Never Yours (03:38) (787 Kbps)

۰۷ – Tracy Chapman : America (03:40) (876 Kbps)

۰۸ – Tracy Chapman : Love’s Proof (03:46) (627 Kbps)

۰۹ – Tracy Chapman : Before Easter (03:02) (865 Kbps)

۱۰ – Tracy Chapman : Taken (03:40) (629 Kbps)

۱۱ – Tracy Chapman : Be And Be Not Afraid (04:45) (717 Kbps)

 

 Download Album In Flac 16 – bit    

 Download Album In Mp3 320 – Kbps  

 

—————————————————————–

 

Our Bright Future – Tracy Chapman 2008

۰۱ – Tracy Chapman : Sing For You (04:25) (787 Kbps)

۰۲ – Tracy Chapman : I Did It All (03:09) (757 Kbps)

۰۳ – Tracy Chapman : Save Us All (03:45) (764 Kbps)

۰۴ – Tracy Chapman : Our Bright Future (04:12) (734 Kbps)

۰۵ – Tracy Chapman : For A Dream (03:17) (744 Kbps)

۰۶ – Tracy Chapman : Thinking Of You (04:48) (793 Kbps)

۰۷ – Tracy Chapman : A Theory (03:17) (768 Kbps)

۰۸ – Tracy Chapman : Conditional (04:05) (771 Kbps)

۰۹ – Tracy Chapman : Something To See (04:13) (723 Kbps)

۱۰ – Tracy Chapman : The First Person On Earth (03:52) (789 Kbps)

۱۱ – Tracy Chapman : Spring (03:06) (615 Kbps)

 

 Download Album In Flac 16 – bit    

 Download Album In Mp3 320 – Kbps  

 

—————————————————————–

 

 • کیانی
  6 آوریل, 2020

  ممنون برای فراهم آوری این فول آلبوم بی نظیر . . از تلاش شما قدر دانی می کنم . امیدوارم سلامت و سر فراز باشید وهمیشه با ما بمانید .

  پاسخ دهید
 • محسن
  18 آوریل, 2020

  عااالی

  پاسخ دهید

ارسال نظر